INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER (Orgnr. 988825794)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988825794
Navn/foretaksnavn: INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Bredbuktnesveien 50B, 9520 KAUTOKEINO
Forretningskommune: KAUTOKEINO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 109, 9521 KAUTOKEINO
Registrert dato: 25-10-2005
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.