INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET MIDT-NORGE (Orgnr. 988716480)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988716480
Navn/foretaksnavn: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET MIDT-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Peter Egges plass 2, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 7005 TRONDHEIM
Registrert dato: 29-09-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 38608

Lenker til interne ressurser