INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET SØR (Orgnr. 988716405)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988716405
Navn/foretaksnavn: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET SØR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Slottsquartalet Tordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 647, 4666 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 29-09-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 38606

Lenker til interne ressurser