INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDRE ØSTLAND (Orgnr. 988712922)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988712922
Navn/foretaksnavn: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDRE ØSTLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Storgata 10, 2815 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 445, 2801 GJØVIK
Registrert dato: 29-09-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 38605

Lenker til interne ressurser