DISKRIMINERINGSNEMNDA (Orgnr. 988681989)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988681989
Navn/foretaksnavn: DISKRIMINERINGSNEMNDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Kaigaten 9, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 208 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 22-09-2005
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet