LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET (Orgnr. 988681903)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988681903
Navn/foretaksnavn: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 42
Forretningsadresse: Mariboes gate 13, 183 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9297 Grønland, 134 OSLO
Registrert dato: 22-09-2005
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.