INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (Orgnr. 987879696)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987879696
Navn/foretaksnavn: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 240
Forretningsadresse: Tollbugata 20, 152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 15-02-2005
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 38601

Lenker til interne ressurser