DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD LEIKANGER (Orgnr. 987464291)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987464291
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD LEIKANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 132
Forretningsadresse: Skrivarvegen 2, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: LEIKANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 08-11-2004
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.