BUFETAT SØR VESTFOLD BARN- OG FAMILIESENTER (Orgnr. 987394803)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987394803
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR VESTFOLD BARN- OG FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Anton Jenssens gate 2, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 21-10-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.