STATENS KARTVERK SVALBARD (Orgnr. 986930396)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986930396
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK SVALBARD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Ny-Ålesund, 9173 NY-ÅLESUND
Forretningskommune: SVALBARD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-06-2004
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet