BUFETAT ØST MULTISYSTEMISK TERAPI BEHANDLING AVD GJØVIK (Orgnr. 986696652)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986696652
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST MULTISYSTEMISK TERAPI BEHANDLING AVD GJØVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Strandgata 13C, 2815 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 17-03-2004
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.