BUFETAT VEST MST-BERGEN (Orgnr. 986656057)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986656057
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST MST-BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Strandgaten 59, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-03-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet