BUFETAT VEST INNTAK BERGEN (Orgnr. 986655921)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986655921
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST INNTAK BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 47
Forretningsadresse: Bjørns gate 1, 5008 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-03-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet