BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN ADMINISTRASJON (Orgnr. 986655697)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986655697
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Bjørns gate 1, 5008 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-03-2004
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.