BUFETAT ØST GULLHELLA BARN OG FAMILIESENTER (Orgnr. 986575359)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986575359
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST GULLHELLA BARN OG FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 51
Forretningsadresse: Korpåsen 172, 1386 ASKER
Forretningskommune: ASKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 16-02-2004
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.