STATSBYGG SØR TØNSBERG TRAFIKKSTASJON ÅS (Orgnr. 986498230)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986498230
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG SØR TØNSBERG TRAFIKKSTASJON ÅS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Åshaugveien 31, 3170 SEM
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 26-01-2004
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet