STATSBYGG ØST MOSS DRIFTSTJENESTE (Orgnr. 986435239)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986435239
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST MOSS DRIFTSTJENESTE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Knappestøperen 4, 1535 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 12-01-2004
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet