STATSBYGG ØST HEDMARK FENGSEL ILSENG (Orgnr. 986434976)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986434976
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST HEDMARK FENGSEL ILSENG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Linjevegen 50, 2344 ILSENG
Forretningskommune: STANGE
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 12-01-2004
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet