BUFETAT MIDT FOSTERHJEMSTJENESTEN STEINKJER (Orgnr. 986424628)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986424628
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT FOSTERHJEMSTJENESTEN STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Bomvegen 3, 7725 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-01-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.