BUFETAT MIDT FOSTERHJEMSTJENESTEN ÅLESUND (Orgnr. 986424415)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986424415
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT FOSTERHJEMSTJENESTEN ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Langelandsvegen 17, 6010 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-01-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.