BUFETAT SØR ENHET FOR FOSTERHJEMSTJ AVD AGDER OG KRISTIANSAND (Orgnr. 986422633)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986422633
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR ENHET FOR FOSTERHJEMSTJ AVD AGDER OG KRISTIANSAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Fylkeshuset Tordenskjolds gate 65, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 07-01-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.