BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSTJ AVD ARENDAL (Orgnr. 986422617)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986422617
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSTJ AVD ARENDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Kirkegaten 3, 4836 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 07-01-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.