BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSTJ AVD TELEMARK (Orgnr. 986422595)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986422595
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSTJ AVD TELEMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Schweigaards gate 11, 3717 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 07-01-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.