BUFETAT ØST ENHET FOR INNTAK OG ENHET FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD HEDMARK (Orgnr. 986422498)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986422498
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST ENHET FOR INNTAK OG ENHET FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD HEDMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Torggata 3, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 07-01-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.