BUFETAT ØST ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD AKERSHUS (Orgnr. 986422412)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986422412
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD AKERSHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Lillestrøm torg Torvet 6, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: SKEDSMO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 07-01-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.