DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN (Orgnr. 986252940)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986252940
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 145
Forretningsadresse: Karl Johans gate 37 B, 162 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7154 St Olavs plass, 130 OSLO
Registrert dato: 18-11-2003
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 1616

Lenker til interne ressurser