FORSVARETS LØNNSADMINISTRASJON FLA (Orgnr. 986167323)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986167323
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS LØNNSADMINISTRASJON FLA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Storgata 40, 9406 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 60, 9481 HARSTAD
Registrert dato: 20-10-2003
Næringskode: 84.220 - Forsvar
NSD id-nummer: 56997

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet