FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER (Orgnr. 986148337)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986148337
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS PERSONELL- OG VERNEPLIKTSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Storhamargata 100, 2315 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4074, 2306 HAMAR
Registrert dato: 14-10-2003
Næringskode: 84.220 - Forsvar
NSD id-nummer: 5813

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet