BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET (Orgnr. 986128468)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986128468
Navn/foretaksnavn: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 299
Forretningsadresse: Stensberggata 27, 170 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-10-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.