STATSBYGG ØST HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN (Orgnr. 985996881)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985996881
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: B R A veien 4, 1783 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 02-09-2003
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet