BUFETAT SØR SANDEFJORD UNGDOMSSENTER GEITHUS (Orgnr. 985670307)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985670307
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR SANDEFJORD UNGDOMSSENTER GEITHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 57
Forretningsadresse: Ilaugveien 1A, 3360 GEITHUS
Forretningskommune: MODUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 06-05-2003
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.