SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET (Orgnr. 985211698)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 985211698
Navn/foretaksnavn: SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Gjerdrums vei 8, 484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4596 Nydalen, 404 OSLO
Registrert dato: 17-12-2002
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.