STATSBYGG VESTMATRE HAVBRUKSSTASJON (Orgnr. 984559623)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984559623
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VESTMATRE HAVBRUKSSTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Matre 5, 5984 MATREDAL
Forretningskommune: MASFJORDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 27-05-2002
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet