BUFETAT MIDT RANHEIM VESTRE (Orgnr. 984284861)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984284861
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT RANHEIM VESTRE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 37
Forretningsadresse: Peder Myhres veg 16, 7055 RANHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 06-03-2002
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet