NAV TELEMARK ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (Orgnr. 984253451)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253451
Navn/foretaksnavn: NAV TELEMARK ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Bedriftsvegen 46, 3735 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2861 Kjørbekk, 3702 SKIEN
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56916

Lenker til interne ressurser