NAV TRØNDELAG ARBEIDSLIVSSENTER AVD STEINKJER (Orgnr. 984253060)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253060
Navn/foretaksnavn: NAV TRØNDELAG ARBEIDSLIVSSENTER AVD STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Statens hus Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2615, 7734 STEINKJER
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56910

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet