BUFETAT ØST FOLLO UNGDOM OG FAMILIESENTER (Orgnr. 983095860)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983095860
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST FOLLO UNGDOM OG FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 87
Forretningsadresse: Kroerveien 9, 1540 VESTBY
Forretningskommune: VESTBY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-03-2001
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.