HUSLEIETVISTUTVALGET AVDELING OSLO (Orgnr. 982965721)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982965721
Navn/foretaksnavn: HUSLEIETVISTUTVALGET AVDELING OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 37
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 19, 369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5118 Majorstuen, 302 OSLO
Registrert dato: 05-02-2001
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet