STATSBYGG SØR HBV CAMPUS RINGERIKE (Orgnr. 982589428)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982589428
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG SØR HBV CAMPUS RINGERIKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Bredalsveien 14, 3511 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 07-11-2000
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet