STATSBYGG SØR HØGSKOLEN I TELEMARK NOTODDEN (Orgnr. 982589363)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982589363
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG SØR HØGSKOLEN I TELEMARK NOTODDEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Lærerskoleveien 40, 3679 NOTODDEN
Forretningskommune: NOTODDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 07-11-2000
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet