STATSBYGG SØR DRAMMEN TINGHUS (Orgnr. 982588944)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982588944
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG SØR DRAMMEN TINGHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Erik Børresens alle 20, 3015 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 07-11-2000
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet