STATSBYGG ØST STOR ELVDAL DRIFTSTJENESTE (Orgnr. 982496721)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982496721
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST STOR ELVDAL DRIFTSTJENESTE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 2480 KOPPANG
Forretningskommune: STOR-ELVDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 13-10-2000
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet