STATSBYGG ØST STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER (Orgnr. 982495822)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982495822
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Otervegen 23, 2211 KONGSVINGER
Forretningskommune: KONGSVINGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 13-10-2000
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.