STATSBYGG ØST ILA FENGSEL FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT (Orgnr. 982491355)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982491355
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST ILA FENGSEL FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Jøssingveien 33, 1359 EIKSMARKA
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 12-10-2000
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.