BUFETAT NORD FINNSNES FAMILIEVERNKONTOR (Orgnr. 981899741)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 981899741
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD FINNSNES FAMILIEVERNKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Storgata 18, 9300 FINNSNES
Forretningskommune: LENVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 04-04-2000
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.