LANDBRUKSDIREKTORATET (Orgnr. 981544315)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 981544315
Navn/foretaksnavn: LANDBRUKSDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 220
Forretningsadresse: Stortingsgata 28, 161 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1450 Vika, 116 OSLO
Registrert dato: 28-02-2000
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 19828

Lenker til interne ressurser