BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I KRISTIANSUND (Orgnr. 981243978)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 981243978
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I KRISTIANSUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Kongens plass 5, 6509 KRISTIANSUND N
Forretningskommune: KRISTIANSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 11-11-1999
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.