BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTINSTITUSJON (Orgnr. 980759024)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 980759024
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT KVAMMEN AKUTTINSTITUSJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 49
Forretningsadresse: , 7224 MELHUS
Forretningskommune: MELHUS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 12-05-1999
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.