BUFETAT VEST SENTER FORELDRE OG BARN STAVANGER (Orgnr. 980665461)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 980665461
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SENTER FORELDRE OG BARN STAVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Torleiv Kvalviks gate 9, 4022 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-04-1999
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.