BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE (Orgnr. 979384874)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979384874
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Torvet 6, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: SKEDSMO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 12-11-1997
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.